Paylaşmak ister misiniz?

Çoğu zaman tek başına klinik muayene, anamnez ve radyolojik tetkikler kesin teşhis için yeterli olamamaktadır. Birçok enfeksiyöz ve virütik hastalıklarda kesin tanı ancak laboratuvar tetkikleri sonucunda konabilmektedir. Yani, tüm bu işlemler bir arada yürütüldüğü zaman doğru tanı ve doğru ilaç seçimi yapılabilir.
Laboratuar tetkiklerinde ilk amaç hastalığı oluşturan mikroorganizmayı elde etmektir. Hastalıkların seyri sırasında mikroorganizmalar kanda, patolojik lezyon içinde, vücut sıvılarında, idrar ve dışkıda bulunur. Bu nedenle bu bölgelerden alınacak kültürlerin uygun besi yerinde üretilmeleri ile etken ortaya çıkarılabilir.
Ancak dikkat edilecek nokta hangi mikroorganizmanın hangi bölgelerde lokalize olabileceğinin önceden bilinmesi ve ona göre uygun bölgelerden kültür alınmasıdır.