Paylaşmak ister misiniz?

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak sağlık hizmeti verilir. Aile sağlığı merkezinizde her kişiye sağlık hizmeti verilmektedir. Verilen hizmetler esnasında hiç bir şekilde ücret alınmamaktadır. Muayeneye gitmeden önce son zamanlarda yaptırdığınız tetkiklerle ilgili doküman, rapor, film vs. var ise yanınızda getiriniz. Muayene öncesi şikayetinizi anlatırken bu dokümanların yanınızda olduğunu doktora hatırlatınız ancak o istemeden masasının üzerine yaymayınız. Doktor muayenenin gidişatına göre söz konusu belgeleri inceleme ihtiyacı duyarsa sizden alacaktır. Muayene öncesi doktora kullanıyor olduğunuz herhangi bir ilaç ve kronik bir hastalığınız (şeker, romatizma vs.) varsa mutlaka söyleyiniz. İlaçların ismini telaffuz edemiyor veya unutuyorsanız mümkünse ilaçları kutularıyla birlikte muayeneye getiriniz.